Kim jesteśmy

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

Poszukujący jedności - Orbis Unum - Jeden Świat

Kongregacja Orbis Unum w ramach Związku Wyznaniowego Kwinarystów jest grupą, której celem jest poprawa jakości życia poprzez między innymi: pomoc w stanach chorobowych, depresyjnych i lękowych, wsparcie w radzeniu sobie z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem i zagrożeniami, przeciwdziałanie uzależnieniom, zwiększanie energii życiowej, dbanie o głębokie jakościowe relacje międzyludzkie, odkrywanie indywidualnych powołań, rozwój osobisty zgodny z indywidualnym powołaniem oraz uwolnienie kreatywności. Wierzymy w holistyczne i indywidualne podejście do każdego człowieka. Obok wiedzy, doświadczenia i pasji, w naszym działaniu wspiera nas Duchowość, opierająca się na fundamentalnym przekonaniu, iż życie każdego człowieka ma głęboki sens, jesteśmy współtwórcami naszej rzeczywistości i jesteśmy powołani do kreatywności. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego, duchowego i fizycznego oraz długowieczności, satysfakcji życiowej i zdolności do odczuwania szczęścia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka. Wierzymy w Quinarum, który pojmujemy jako Energię Twórczą tworzącą Wszechświat i prawa natury. Quinarum jest dla nas Dynamicznym Stawaniem Się w opozycji do wszelkich koncepcji statycznego bytu. Człowiek jest częścią tego stawania się i jest powołany do kreatywności. Człowiek - współtwórca: z prawem do polepszania jakości swojego życia, pielgrzymowania w naszym wymiarze rzeczywistości zgodnie ze swoim autonomicznym wewnętrznym powołaniem i z kompetencją do bycia najlepszą wersją samego siebie. Podczas naszej wędrówki działamy na rzecz łączenia nauki z wiarą i życiem społecznym.

Orbis Unum
Organizacja zmieniającego się świata.

Wizja

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

Nasza wizja to jeden zrównoważony, kwitnący, głęboko demokratyczny Świat, który ceni wszystkie punkty widzenia i wszystkie poziomy doświadczenia oraz ułatwia ich interakcję w celu odkrywania ich coraz głębszego znaczenia i potencjału. Wierzymy w energię twórczą, która wykreowała Wszechświat, której integralną częścią są wszystkie formy bytu będące w ciągłej interakcji ze sobą i Quinarum.

Misja

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

W miarę naszych środków, możliwości i umiejętności możliwie jak najskuteczniej dzielimy się ideą Jednego Świata wolnych i równych sobie ludzi pochodzących z tego samego źródła energii, żyjących w ciągłej interakcji ze sobą i Quinarum, jako sposobu istnienia, podejmowania decyzji oraz rozwoju osobistego, relacyjnego, rodzinnego, i organizacyjnego.

Duchowość

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

Wierzymy

 • w Energię Kwinarną - Quinarum, która wykreowała nasz Świat, rozwija się i zmienia w naszym wymiarze w ramach Wszechświata;
 • że każdy człowiek ma możliwość czerpania z tej energii oraz utrzymywania korzystnej więzi z Quinarum co przekłada się na jakość jego życia;
 • w przepływy energetyczne pomiędzy człowiekiem i Quinarum oraz pomiędzy ludźmi;
 • że Quinarum, nie jest bytem statycznym lecz dynamicznym stawaniem się, a człowiek jest jego częścią i współtwórcą zarazem;
 • że każdy człowiek jako część Quinarum posiada nieśmiertelny wieczny kosmiczny element;
 • w głębokie znaczenie każdego życia - oraz istotność wpływu naszych postaw, działań i zaniechań na kształtowanie szeroko rozumianej rzeczywistości - „efekt motyla”;
 • w „Jeden Świat” - wypełniony Quinarum - przestrzeń naszych możliwości, w której wszystko ze wszystkim się łączy a nasze czyny i istnienie mają głębsze znaczenie;
 • w jedność i równość wszystkich ludzi niezależnie od płci, rasy, wyznania, pozycji społecznej, orientacji seksualnej, poglądów politycznych i sposobów kształtowania i „realizowania” własnego życia;
 • w prawo do odczuwania szczęścia i spełnienia każdego człowieka;
 • w przyjaźń, miłość, tolerancję, dobroczynność i mądrość;
 • w dobro i zło będące odpowiedzialnością każdego człowieka;
 • w wolność, która nie krzywdzi drugiego człowieka oraz innych istnień;
 • w powołanie człowieka do rozwoju osobistego celem odkrywania i życia w zgodzie z indywidualnymi powołaniami oraz stawania się najlepszą wersją samego siebie poprzez jak najlepsze poznanie siebie, zaakceptowanie siebie, pokochanie siebie i w konsekwencji bycie ze sobą szczęśliwym;
 • w powołanie człowieka do współtworzenia, kreatywności i twórczości.

Współpraca

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

W realizacji naszej wizji i misji współpracujemy z inicjatywami i organizacjami propagującymi i wdrażającymi nasze ideały. Poszukiwania i doświadczenia Duchowe muszą być dla nas silnie zakorzenione w praktyce. Chcąc inspirować i będąc efektywnym procesorem zmian, inicjujemy i wspieramy inicjatywy publicystyczne, psychologiczne, szkoleniowe oraz społeczno - gospodarcze. W tej sekcji będziemy stopniowo dzielić się z Wami kolejnymi rekomendacjami projektów i działań mających na celu edukację, wsparcie rozwoju osobistego oraz inicjatyw społecznych i gospodarczych.

Pytania i odpowiedzi

kościół humanistyczny, orbis unum, zwk, kwinaryści, związek wyznaniowy kwinarystów

Czym jest Quinarum w przekonaniach Orbis Unum?

Energią Kwinaryczną, która stworzyła Wszechświat, rozwija go i utrzymuje jego istnienie. Dynamicznym stawaniem się, nie Bytem statycznym. Quinarum posiada świadomość, moc sprawczą, tworzy i integruje zjawiska materialne i nie materialne, posiada wiedzę i doświadczenia płynące z całego Wszechświata.

Czy człowiek ma więź z Quinarum?

Tak. Człowiek nie tylko ma więź z Quinarum ale jest jego immanentną częścią i powinien dla prawidłowego zrozumienia sensu swojego życia, cieszenia się w pełni życiem, dla swojej kreatywności, produktywności, zdrowia i osobistego szczęścia tę świadomość podtrzymywać i rozwijać. Misją Orbis Unum jest wsparcie w doświadczaniu,rozwijaniu i rozumieniu jedności człowieka z Quinarum.

Co znaczy i reprezentuje nazwa Orbis Unum?

„Jeden Świat” - według naszych głębokich przekonań, wszystko ze wszystkim się łączy. W naszej pracy skupiamy się na naszej więzi z Quinarum, której rozumienie pomoże nam w budowaniu jednoznacznie pozytywnych relacji międzyludzkich, które są kluczowe dla naszego zdrowia, dobrostanu psychicznego oraz długowieczności w pełnej sprawności. Głębokie osobiste relacje są źródłem Energii Życiowej, chronią nas w okresach kryzysów i pozwalają znaleźć punkt odniesienia. Te dobrodziejstwa zakładają pozytywny charakter tych relacji. Zadaniem Orbis Unum jest szerzenie wiedzy i rozwój zdolności do budowania i zarządzania kontaktami osobistymi. Orbis Unum szuka tego, co łączy, nawet, kiedy wydaje się to trudne lub niemożliwe, podkreśla naszą współodpowiedzialność. Wierzymy w sprzężenie zwrotne oraz efekt motyla. Nigdy nie wiadomo, jakie życie zmienimy, na co mamy wpływ, i jakie wydarzenia współkształtujemy: „Jajko - krucha skorupka, ważka treść - zaczyn, uśpiona siła - można jej pomóc albo zgnieść - i przyszłość jest lub była”. Uważamy w konsekwencji za niezwykle istotne kształtowanie świadomości i narzędzi oraz zdolności do komunikacji i działań na coraz wyższym poziomie, z pełnym poczuciem potencjału naszych czynów oraz zaniechań, ich przewidywalności i nieprzewidywalności jak i odpowiedzialności za nie.

Czy istnieje życie pozagrobowe?

Każdy człowiek jest unikalny. W Każdym człowieku jest Nieśmiertelny Pierwiastek, niektórzy nazywają go Duszą. Ta cząstka nigdy nie umiera, nawet kiedy nie żyje już nasze ciało. Nasza Energia - w innej formie i Nieśmiertelny Pierwiastek trwają wiecznie pozostając częścią Natury, zasobów wiedzy, doświadczeń i Energii Wszechświata. W naszej czasoprzestrzeni podlegamy jej ograniczeniom. Nasza nieśmiertelna część posiada zdolność przetrwania oraz kontynuacji w innych czasoprzestrzeniach i poza czasem. Tak jak nasza relacja z Quinarum i innymi ludźmi - więź z naszymi ukochanymi, którzy zmarli jest warta podtrzymania i pielęgnacji.

Jakie są najważniejsze dążenia Orbis Unum?

Zrozumieie jedności z Quinarum, rozwój osobisty, w tym kreatywność, zdolność do odczuwania szczęścia, kroczenie ścieżką spełnienia, zdrowie fizyczne, psychiczne i Duchowe, zdrowe relacje międzyludzkie w każdym wymiarze, kreowanie i wzmacnianie poczucia sensu, niekończąca się ciekawość świata, Quinarumu i ludzi. Umiejętność radzenia sobie i akceptowania negatywnych doświadczeń.

Jaki jest stosunek Orbis Unum do nauki?

Naszym celem jest godzenie Duchowości z Nauką. Będąc procesorem głębokich zmian życiowych jesteśmy platformą integrującą metodę naukową z praktyką duchową.

Do jakich wartości aspirują członkowie Orbis Unum?

Naszymi tęsknotami - dążeniami są: przyjaźń, miłość, prawda, tolerancja, wiara, mądrość, niezależność, bezpieczeństwo, radość i piękno. Piękno jest dla nas współczuciem - empatią.

Kim są członkowie Orbis Unum?

Ludźmi szukającymi adekwatnej do czasów, interpretacji pojęć i wartości, która pozwoli lepiej rozumieć i odnajdować się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pielgrzymami, podróżnikami przepełnionymi pragnieniem jedności z Wszechświatem (ponad sztucznie wykreowanymi podziałami) oraz stania się - pozostania najlepszą wersją samego siebie. Ciekawi natury, świata, ludzi, zainspirowani badacze Duchowości i rzeczywistości. Naszym członkiem może zostać każdy, kto jest gotów pozytywnie się zmieniać lub utrwalać w sobie to, co najlepsze. W miarę swoich możliwości i kompetencji, na zasadach dobrowolności nieść pomoc innym w potrzebie oraz poszukujący wsparcia w odnalezieniu swojego życiowego powołania, talentu, rozwijania go, i dzielenia się owocami swojego życia. Naszym wewnętrznym imperatywem jest niesienie sobie nawzajem pomocy.

Kontakt

adres siedziby:
Związek Wyznaniowy Kwinarystów - Orbis Unum
Krakowskie Przedmieście 79
00-079 Warszawa

email:
kontakt@orbisunum.one

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

   AKCEPTUJĘ